Chute op schip

Chute op een schip geplaatst.
Deze Chute wordt gebruikt voor het plaatsen van elektriciteitskabels ten behoeve van windmolenparken.